fbpx

REGULAMIN PARKU MINIATUR I WAROWNI INWAŁD

 1. Na terenie Parku Miniatur i Warowni mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.

 2. Osoba, która nie korzysta z atrakcji jest zobowiązana do zakupu biletu wstępu, ponieważ zakupiony bilet upoważnia do wejścia i zwiedzania parków, a atrakcje lunaparkowe są dodatkiem w ramach biletu. Korzystanie z nich jest dobrowolne.

 3. Bilet wstępu do Parku Miniatur i Warowni jest biletem jednorazowego wejścia. Oznacza to, że bilet można zeskanować tylko raz na bramce wejściowej i po opuszczeniu Parku Miniatur lub Warowni nie można na tym samym bilecie wejść drugi raz.

 4. W dowolnym momencie, podczas pobytu w Parku, jedna osoba może wyjść na parking do samochodu. Należy tylko pamiętać o tym, aby zgłosić wyjście osobie, która obsługuje klientów przy bramce wejściowej, a w przypadku jej nieobecności osobie w kasie.

 5. Wstęp do Parku Miniatur i Warowni i korzystanie z dostępnych w nich atrakcji dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.

 6. W przypadku padającego deszczu nieczynne są atrakcje, które nie posiadają zadaszenia. Natomiast w przypadku burzy wszystkie atrakcje o napędzie elektrycznym są zamknięte. W przypadku złych warunków atmosferycznych nieskorzystanie z atrakcji nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 7. W razie niepogody czas pracy Parku Miniatur i Warowni może zostać skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu).

 8. Ograniczenia wzrostowe i wiekowe są bezwzględnie przestrzegane. Osoby korzystające z atrakcji mają obowiązek zastosować się do poleceń obsługi.

 9. Większość atrakcji w Parku Miniatur i Warowni jest w cenie biletu i można z nich korzystać wielokrotnie. Atrakcje dodatkowo płatne to: Automaty wrzutowe, Dzika Rzeka – 12 zł /os. (Park Miniatur), Paintball Laserowy – 8 zł/ os. – 15 minut gry (Warownia Inwałd).

 10. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń (dostępnych u obsługi).

 11. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parków.
 12. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 13. Na teren Parku Miniatur i Warowni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 14. Park Miniatur i Warownia nie odpowiadają za rzeczy zagubione na terenie Parków.
 15. Wejście na teren Parku Miniatur i Warowni jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów w celach promocyjnych Parku Miniatur i Warowni.

 16. Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Parku Miniatur i Warowni zostaną poproszone o opuszczenie Parku bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.

 17. Wstęp na teren Parku Miniatur i Warowni jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Zamknij