Predpisy

 1. Na území Parku miniatúr a v Pevnosti sa môžu zdržiavať iba osoby s platnou vstupenkou.
 2. Osoba, ktorá nevyužíva atrakcie je povinná kúpiť si vstupenku, pretože zakúpená vstupenka oprávňuje ku vstupu a návšteve parkov a lunaparkové atrakcie sú doplnkom v rámci vstupenky. Ich využitie je dobrovoľné.
 3. Vstup do Parku miniatúr a do Pevnosti je jednorazovým vstupom. To znamená, že vstupenku je možné naskenovať len raz pri vstupnej bráne a po odchode z Parku Miniatúr alebo Pevnosti nie je možné s rovnakou vstupenkou vstúpiť do areálu dvakrát.
 4. Kedykoľvek počas vášho pobytu v Parku jedna osoba môže vyjsť k autu na parkovisku. Majte ale na pamäti, že je potrebné nahlásiť danú osobu na vstupnej bráne a v prípade neprítomnosti takejto osoby pracovníkovi v pokladni.
 5. Vstup do Parku miniatúr a Pevnosti a využívanie atrakcií v nich pre deti a mladých do 12 rokov len pod dohľadom rodičov alebo opatrovníkov. Rodičia alebo dospelí opatrovníci nesú plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené ich deťmi.
 6. V prípade dažďa nebudú otvorené atrakcie, ktoré nie sú zastrešené. Avšak, v prípade búrky budú všetky atrakcie poháňané elektrickým pohonom zatvorené. V prípade zlého počasia nie je nevyužitie atrakcií základom pre reklamáciu.
 7. V prípade zlého počasia môže byť otváracia doba Parku miniatúr a Pevnosti skrátená.
 8. Obmedzenia týkajúce sa výšky a veku sú prísne dodržiavané. Ľudia, ktorí využívajú aktivity sú povinní dodržiavať pokyny.
 9. Väčšina atrakcií v parku a v pevnosti je zahrnutá v cene vstupenky a môžete ich použiť viackrát. Dodatočne platené atrakcie sú: Hracie automaty, Divoká rieka – 12 € PLN/os. (Park miniatúr), Laserový Paintball – 8PLN/ os. – 15 minút hry (Pevnosť Inwałd).
 10. Využitie niektorých z atrakcií vyžaduje vyplnenie príslušných vyhlásení (dostupných u obsluhy).
 11. Atrakcie sú otvorené iba počas otváracích hodín.
 12. Využitím atrakcií sa návštevníci zaväzujú dodržiavať bezpečnostné pravidlá a predpisy.
 13. Na území Parku miniatúr a Pevnosti platí zákaz vstupu so zvieratami.
 14. Park miniatúr a Pevnosť nie sú zodpovedné za stratené veci na území parku.
 15. Vstupom do Parku miniatúr a do Pevnosti poskytujete svoj súhlas s uložením svojich fotografií na audio, video a foto nosičoch a ich publikovanie v propagačných materiáloch parku.
 16. Osoby, ktoré očividným spôsobom porušia podmienky Parku miniatúr a Pevnosti budú požiadané opustenie Parku bez práva o požadovanie vrátania peňazí.
 17. Vstup do Parku miniatúr a do pevnosti je jasným potvrdením oboznámenia sa s podmienkami, prijatím ich ustanovení a povinnosti ich dodržiavania.