Benediktínska práca

Benediktínska práca – kniha ako kultový objekt v stredoveku

Žiaci sa počas prednášky a zábavy naučia písať a zdobiť vlastné iniciály. Mladí žiaci budú pracovať na pulpitoch modelovaných na stredovekom skriptóriu. Zoznámia sa s novými termínmi ako rukopis, atrament, tónovanie alebo písacia technika s vtáčím perom. Na príklade rehole svätého Benedikta bude prezentovaná téma prepisovania a tvorby kníh od mníchov. Deti tiež počujú rôzne zvedavosti o každodennom živote mníchov.

Doba trvania workshopov: 1 hodina
Cena: vstupenka do Pevnosti Inwałd + 10 PLN / osobu