Historické workshopy pre triedy I-III

Historické workshopy pre triedy I-III
  1. Ako vyzeral život v stredoveku – každodenný život a zvyky
    Počas workshopov sa deti učia, ak každodenný život v stredoveku vyzerá, ako sa ziskávalo jedlo, aké bolo oblečenie a v čo sa hrali deti. Žiaci sa naučia také pojmy ako história a stredovek, uvidia, ako boli v stredoveku stavané domy a aké mali vybavenie. Príťažlivosťou bude príležitosť vidieť a dotýkať sa mnohých každodenných predmetov, na ktoré sa dnes často zabúda. Počas workshopov uskutočňované sú pohybové hry a zábavy.
  2. Konštrukcia hradu a život na hrade
    Workshopy začínajú na úpätí hradu, kde sa diskutuje o funkcii podhradia. Sprievodca so skupinou vstúpi do jednej z chat – vysvetli jej konštrukciu a určenie. Ďalšia časť je vo forme prechádzky. Po vstupe do hradu sa skupina dozve zaujímavosti o prvkoch obrannej architektúry, ako sú steny, bašta, mreža alebo nádvorie. Účastníci navštevujú aj dámsku komnatu, aby zistili, v akých podmienkach žili najdôležitejší ľudia na zámku. Na konci sa deti zúčastňujú pohybových hier.
  3. Rytierske zvyky, výzbroj a vybavenie
    Workshop prebieha v jednej z najvýznamnejších komnát hradu – rytierskej sály. Študenti sa oboznámia s cestou, ktorú rytierský kandidát musel prejsť, aké požiadavky musel splniť, čo sa musel naučiť. Spomína sa téma turnajov a čestného kódexu. Sprievodca prezentuje rytierske oblečenie, meče a štíty a približuje siluety známych rytierov éry. Workshopy končí rytiersky turnaj alebo lukostreľba.